Povinné doklady při výdeji povolenek

Seznam dokladů

Pro vydání povolenky pro rok 2014 předložte následující doklady :


Státní rybářský lístek platný pro rok 2014


Členský průkaz , který obsahuje :
Zaplacený členský příspěvek na rok 2014
Potvrzení o vrácení úlovkových lístků za rok 2013
Vylepenou fotografii opatřenou razítkem MO ČRS


Brigádní průkazve kerém jsou potvrzeny odpracované hodiny v počtu 10 hodin a více. 
Každou neodpracovanou hodinu lze nahradit finančně (30,-Kč za každou neodpracovanou hodinu)


Ostatní doklady – předložte před vypsáním povolenky
Průkaz člena rybářské stráže, průkaz hospodáře, průkaz ZTP, doklad
o studiu


Povinnost odpracovat brigádní hodiny se nevztahuje na :
- děti do věku 15 let, ženy, ZTP,
- důchodce, kteří dovrší v roce 2014 věk 65 let, členy výboru
a členy rybářské stráže a na důchodce, kteří byli již od této
povinnosti osvobozeni, jedná se o ročníky 1948, 1949,
1950.