Správní poplatky za rybářské lístky a ceny celosvazových a celorepublikových povolenek - pro rok 2016

Ceník

Správní poplatky za rybářské lístky

Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:

Doba platnosti rybářského lístkuCena
1 rok 100
1 rok * 50 *
3 roky 200
3 roky * 100 *
10 let 500
10 let * 250 *

* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.


Pozn. :

  • Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§ 13 odst. 7 zák. č. 99/2004 Sb.).

  • Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností příslušná podle místa bydliště žadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.).

  • Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platní rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).

  • Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na základě pověření MZe ČR (č.j. 12682-4/2010-16230 ze dne 8.4.2011) vydávat všechny místní organizace ČRS, vzor osvědčení je v příloze č.6 vyhlášky č.197/2004 Sb. odd. II..

  • Rybářské lístky se nově vydávají na dobu 1, 3 nebo 10 let ode dne vydání (10 odst. 1 vyhl. 197/2004 Sb.).

 Ceny celosvazových a celorepublikových povolenek

DruhRoční dospělíRoční mládež, ZTPRoční děti
Celosvazová povolenka MP 2000 1350 650
P 2100 1400 700
Celorepubliková povolenka ČRS + MRS MP 2900 - -
P 3200 - -

Celorepublikové a celosvazové pstruhové povolenky neplatí na pstruhových rybářských revírech Jihočeského územního svazu