Výbor MO 2018/2019

Výbor MO

Členská schůze schválila výbor MO pro rok 2018 - 2019 :

-          Volba předsedy MOveřejná aklamací – navržen Milan Štěpnička st. -  nikdo nepodal jiný návrh, hlasování : 83x pro, 0x proti, 1x se zdržel hlasování – předsedou MO byl zvolen Milan Štěpnička st.

-          Volba výboru MO - veřejná aklamací  – kandidáti : nikdo nepodal jiný návrh

Baranka Vladimír

Bucala Vít

Khek Jan

Maštalíř Michal

Prokop Josef

Rakovanová Eva

Štěpánek Petr

Štěpnička Milan

Vágner Václav

Veselý František

Veselý Marek

Vytlačil Josef

Hlasování : 84x pro, výbor MO byl zvolen všemi hlasy

-          Volba dozorčí komise  MO - veřejná aklamací – kandidáti: nikdo nepodal jiný návrh

Hák Zdeněk

Hrubešová Jana

Štěpánek Pavel

Vlásek František

Záruba Bohumil

Hlasování : 84x pro, dozorčí komise MO byla zvolena všemi hlasy

 

-          Volba 1 delegáta na územní konference : kandidát

Milan Štěpnička st. – nikdo nepodal jiný návrh

Hlasování : schváleno všemi hlasy

 

-          Volba náhradníka  delegáta na územní konference : kandidát

Vladimír Baranka – nikdo nepodal jiný návrh

Hlasování : schváleno všemi hlasy