V souladu se Stanovami ČRS a změnou Občanského zákoníku došlo ke změně názvu naší organizace.

Členská základna MO ČRS Český Šternberk

Členská základna k 31.12.2013

(podle prodaných členských známek)

Dospělí Dospělí Dospělí Mládež Mládež Mládež Dospělí + mládež Z toho 
MUŽI ŽENY CELKEM do 15 let nad 15 let CELKEM CELKEM ZTP
782 28 810 50 21 71 881 41

Zabezpečení ostrahy revírů 2013

Zabezpečení ostrahy revírů k 31.12.2013

Počet členů rybářské stráže               17