Dočasná úprava sportovního rybolovu na revíru 411 105 Sedlický potok 1 VN Němčice.

5.10.2016

Dočasná úprava sportovního rybolovu na revíru 411 105 Sedlický potok 1 VN Němčice.

S platností od 5. 10. 2016 se úsek povoleného rybolovu ze strany od obce Keblov posunuje od " stávající cedule končící rybolov" o cca 300-350m do zátoky. (Naproti hráznému p. Pánkovi). Rozšířený lovný úsek bude označen dočasnými cedulemi.

Lovný úsek ze strany od obce Němčice zůstává stejný a nijak se neprodlužuje.

Dočasné rozšíření lovného úseku potrvá do doby snížení vodní hladiny. Nejpozději však do 31. 12. 2016. O případné změně budete informováni na webu SÚS a na ceduli označující místa k parkování.

ČRS SÚS dne 4. 10. 2016