MU Kutná Hora

Omezený provoz pokladny 31.12.2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111, fax: 327 710 364
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, ID: b65bfx3

 www.mu.kutnahora.cz

 

 

 

 

Upozornění

(Rybářské a lovecké lístky)

 

 

Ve čtvrtek dne 31.12.2015

 

bude provoz pokladny omezen pouze do 9.00 hodin,

 

proto nebudou moci být vydávány

rybářské a lovecké lístky!