Schůzky rybářského kroužku

Zahájení schůzek

S přicházejícím jarem se opět scházíme od 14.00 do 16.00  hodin u rybníčku Maršák v Divišově, tzn., že děti budou mít s sebou základní rybářskou výbavu  - v případě nepříznivého počasí budou schůzky probíhat v učebně základní školy (stejně jako v zimním období) - při nepřízni počasí se předem informujte u vedoucího kroužku pana Marka Veselého    +420723038470