Brigády v rámci činnosti ČRS v roce 2013

Rekapitulace

Brigády v rámci činnosti ČRS

Počet brig. hodin na dospělého člena schválený čl. schůzí     10
Hodnota náhrady neodpracované hodiny schválené čl. schůzí v Kč                                     30          

Odpracované brigády 

Odpracované brigády - popis Počet hodin
Při výrobě násad MP a údržbě rybochovných zařízení (rybníků, líhní apod.) 940
Při výrobě násad P a údržbě chovných potoků 0
Pro potřeby MO (úklid, údržba objektů MO, údržba revírů) 150
Pro ochranu přírody a životního prostředí 100
Pro potřeby obce 80