Usnesení členské schůze MO ČRS Český Šternberk 4.3.2017

Usnesení Členské schůze MO ČRS Český Šternberk ze dne 4.3.2017 – přednesl Václav Vágner
- Členská schůze bere na vědomí – zprávu dozorčí komise
- Členská schůze schvaluje :
A. Zprávu o činnosti za rok 2016
B. Zprávu hospodáře za rok 2016
C. Účetní uzávěrku za rok 2016
D. Rozpočet na rok 2017
E. Společný rybolov na roky 2017
F. Poplatky – Zápisné (dospělí 500,- Kč, dorost 100,- Kč, děti zdarma), brigádní povinnost 10 hodin nebo finanční náhrada 30,- Kč za každou hodinu

- Členská schůze ukládá výboru MO Český Šternberk :
1. Zabývat se připomínkami z dnešní schůze na nejbližším zasedání výboru MO
2. Včas reagovat na změny legislativy
3. Svolat do konce měsíce dubna rybářskou stráž
4. Provádět propagaci ČRS ve společnosti
5. Dbát na práci s mládeží
6. Uspořádat dětské závody v rámci kroužku MO
7. Provést navíc zarybnění v hodnotě 80.000,- Kč

- Usnesení bylo jednoznačně schváleno
- Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy MO Český Šternberk