Usnesení Členské schůze MO ČRS Český Šternberk

23.3.2019

Usnesení Členské schůze  MO ČRS Český Šternberk ze dne 23.3.2019

 

–      přednesl předseda MO Štěpnička Milan st.

 • Členská schůze bere na vědomí – zprávu dozorčí komise

 • Členská schůze schvaluje :

      1. Zprávu o činnosti za rok 2018

      2. Zprávu hospodáře za rok 2018

      3. Účetní uzávěrku za rok 2018

      4. Rozpočet na rok 2019

      5. Společný rybolov na roky 2018

      6. Poplatky – Zápisné (dospělí 500,- Kč, dorost 100,-- Kč, děti zdarma), brigádní povinnost 10hodin nebo finanční náhrada 30,- Kč za každou hodinu

        

        

 • Členská schůze ukládá výboru MO Český Šternberk :

 1. Zabývat se připomínkami z dnešní schůze na nejbližším zasedání výboru MO

 2. Včas reagovat na změny legislativy

 3. Vytvářet dobré podmínky pro práci s mládeží

 4. Provádět propagaci MO a celého ČRS ve společnosti na všech možných úrovních

 5. Uspořádat dětské závody v rámci kroužku mládeže při MO

 6. Uspořádat veškeré závody z termínových kalendářů všech disciplín LRU

 7. Provést zarybnění v minimální hodnotě 50.000,- Kč

 8. Provést změnu zarybňovacího plánu na pstruhovém revíru dle návrhu hospodáře

 9. Přispět do fondu nákupu vodních ploch 40.000,- Kč

   

 • Návrh Usnesení byl dán členské schůzi ke schválení, Usnesení bylo jednoznačně schváleno

 • Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy MO Český Šternberk

   

  V Divišově 23.3.2019