Usnesení z ustavující výroční schůze MO ČRS Český Šternberk

Divišov - 26.3.2014

Usnesení z ustavující členské  schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 26.3.2014

 

Předseda organizace Milan Štěpnička st., který byl  zvolen členskou výroční schůzí, zahájil ustavující členskou schůzi.

 

Členská schůze schvaluje  :

a)      Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

b)      Zprávu o přestupku a zadržení povolenky

Na členské výroční schůzi dne 15.3.2014 byli jednohlasně zvoleni tyto kandidáti  MO ČRS Český Šternberk ::

-          Předseda organizace  -  Milan Štěpnička st.

-          Jednatel organizace  – Vladimír Baranka

-          Místopředseda   –  František Veselý

-          Hospodář  – Milan Štěpnička ml.

-          Zástupce hospodáře – Václav Vágner

-          Účetní – Jiřina Frková

-          Pokladník – Petr Štěpánek

-          Referent mládeže – Marek Veselý

-          Referent sportovní činnosti mládeže - Milan Štěpnička ml.

-          Referent čistoty vod – Josef Vytlačil

-          Člen výboru – Eva Rakovanová

Dozorčí komise:

-          Jana Hrubešová

-          Pavel Štěpánek

-          František Vlásek

Členská schůze bere na vědomí :

-          Předseda MO seznámil členy výboru s částkami dotace na zarybnění    

-          V současné době probíhá tvorba webových stránek – mj. na nich bude uveden výdej povolenek

-           Hospodář MO Milan Štěpnička ml. Seznámil členy MO s termínem na proškolení rybářské stráže, které se bude konat  9.4.2014 od 19.00 hodin

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil členy MO s průběhem výlovu rybníku Červený, který se bude konat dne 29.3.2014. Ryba na dokrmení bude vrácena zpět, ostatní do řeky. O výlovu rybníku Bandas ještě není rozhodnuto.

-          Hospodář MO Milan Štěpnička ml. Seznámil členy výboru se stavem řeky v oblasti Mlýn Kuchelník – probíhající stavba elektrárny zasahuje do řeky navršenou hlínou a je obava ze znečištění a rovněž na negativní vliv elektrárny na zarybnění řeky – rybářská organizace nebyla přizvána ke stavebnímu řízení – stav bude ověřovat na organizaci životního prostředí v Kutné Hoře dne 31.3.2014 jednatel MO Vladimír Baranka

-          Hospodář MO Milan Štěpnička ml.  Podal informace o sportovní činnosti mládeže

-          Jednatel MO Vladimír Baranka informoval o podané žádosti na dotaci  na sportovní činnost mládeže na závodní činnost – žádost podaná Obecnímu úřadu Městyse Divišov  - žádost odsouhlasena a přiznána dotace

Členská schůze ukládá :

-          Zajistit proškolení rybářské stráže

-          Zajistit výlov rybníku Červený

-          Zjistit informace na organizaci životního prostředí v Kutné Hoře týkající se stavby v oblasti Mlýn Kuchelník

 

V Divišově dne 26.3.2014

 

 

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

 

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………….…………..

 

……………………………………………………………………………………………………..