Zápis z Členské schůze MO Český Šternberk, ČRS, z.s.

Divišov 23.3.2019

Zápis z členské schůze  místní organizace Český Šternberk , Český rybářský svaz, z.s.,  konané v  Divišově dne 23.3.2019

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  členskou schůzi.

Přítomno : 74  členů MO + 6 hostů

Nadpoloviční většina : 38 = splněno

Schůze je usnášení se schopná.

Program členské schůze :

 1. Zahájení a přivítání hostů, seznámení s programem

 2. Volba mandátové a návrhové komise

 3. Zpráva o činnosti za rok 2018

 4. Pokladní zpráva za rok 2018

 5. Návrh rozpočtu na rok 2019

 6. Zpráva o činnosti mládeže za rok 2018

 7. Zpráva hospodáře za rok 2018

 8. Zpráva dozorčí komise

 9. Diskuse, občerstvení

 10. Zpráva mandátové komise

 11. Usnesení

 12. Závěr

   

   

 1. Zahájení a přivítání hostů – schůzi MO zahájil jednatel pan Vladimír Baranka, který byl pověřen řízením schůze. Přivítal hosty, kterými byli:

 • Jiří Novák – místopředseda SÚS

 • Mgr. Zdeněk Pekárek – starosta Městyse Divišov

 • Roman Navrátil a Martin Pospíšil – za MO Kácov

 • Ing. Luboš Kubát za Městys Rataje nad Sázavou

 • Růžena Polepská – Sokol Divišov

   

   

 1. Volba mandátové a návrhové komise –  výbor organizace navrhuje tyto členy :

 • Ing. Luboš Kubát

 • Prokop Josef ml. – předseda mandátové komise

 • Hák Zdeněk

 • Štěpánek Pavel

 • Bucala Vít

  Pan Baranka nechal hlasovat o schválení nově navržených členů.

  Členská schůze schválila volbu mandátové a návrhové komise všemi hlasy.

   

 1. Zpráva o činnosti za rok 2018 – zprávu přednesl předseda organizace pan Milan Štěpnička st.

 •  V roce 2018 bylo evidováno k 31.12.2018 celkem 1013 členů – vývoj byl vyjádřen grafem a prezentován na promítacím plátně, z tohoto počtu bylo evidováno 915 dospělých, 18 členů mládeže od 15 do 18 let) a 80 dětí do 15 let.

 • Došlá pošta – evidence došlé pošty je zajištěna v knize došlé pošty

 • Seznámení s činností výboru MO

 • Brigádnická povinnost – možnost náhradního plnění – finanční platba – 300,- Kč za 10 brigádních hodin

 • Sportovní rybolov –

 • Disciplína Muška – Martin Drož, mistr světa, v současné době se věnuje výuce muškaření v Tasmánii.

 • Discíplína Položená – u nás nová disciplína, v roce 2019 bude přiřazena k LRU na radě ČRS. Budeme mít možnost vyslat zástupce na mistrovství světa – závodní tým, který povede náš člen Honza Khek.

 • Disciplína Přívlač – zastoupení v 1. A 2. Lize. Závodní tým Prokop st. A Prokop ml.dále Zdeněk Hoffmann, Ondřej Havel a David Procházka. V 1. Lize obsadili 9 místo, ve 2. Lize se jim podařil postup do 1. Ligy. Josef Prokop ml. Byl členem týmu SÚS na mistrovství ČR v přívlači ze břehu, kde se svým týmem obsadil 2. Místo.

 • Disciplína Feeder – naše královská disciplína. Za divizi závodily dva týmy. Tým ve složení Veselý, Bank, Hanousek vyhráli divizní soutěž a postoupili do 2. Ligy. Druhý tým ve složení Baranka, Kubát, Rakovanová obsadili páté místo. V 1. Lize jsme měli také dva týmy. Tým Mosela ve složení Bromovský, Prepsl, Kabourek obsadili 12. Místo a tým Matrix ve složení Štěpnička Milan, Štěpnička Martin, Štěpnička Radek první ligu vyhráli, o tento úspěch bojovali celých 12 let a velmi jim k úspěchu gratulujeme. Mistrovství světa ve Feederu v Itálii se zúčastnil Štěpnička Radek a Martin. Náš tým obsadil celkové 9 místo.

  Všem našim závodníkům přejeme do nastávající sezóny hodně štěstí a ať jim ryby berou více než jejich soupeřům.

   

   

 • Poděkování starostům Český Šternberk, Divišov, Rataje nad Sázavou, Maso Třebovle a ost., poděkování členům organizace

   

 1. Pokladní zpráva – přednesl jednatel Vladimír Baranka

 • Zpráva o financích byla prezentována na promítacím plátně

 1. Rozpočet – přednesl jednatel Vladimír Baranka

 • Zpráva o rozpočtu byla prezentována na promítacím plátně, rozpočet sestaven jako vyrovnaný

 1. Zpráva o činnosti mládeže – přednesl Marek Veselý

 • Schůzky se konají v Divišově v prostorách Základní školy, za příznivého počasí pak u místního rybníku Maršák, vzhledem k velkému počtu děti, budou děti s rybářským lístkem chytat s vedoucím na řece.

 • V současné době kroužek navštěvuje 30 dětí

 • Děti se připravují na lov udicí, nahazování apod.

 • Dále probírají teoretickou část (vyplňování povolenek, učí se řády apod.)

 • V učebně se učí navazování háčků, poznávání ryb a rostlin

 • Děti se účastní mnoha rybářských akcí a soutěží. Výuku dětem zpestřujeme např. naučnými přednáškami s našimi dospělými závodníky. Kroužek se zúčastnil také velkého úklidu kolem řeky Sázavy v Českém Šternberku. Celkem se nasbíralo 6 pytlů odpadků a každý by se měl sám nad sebou zamyslet, zda je třeba, aby za nás uklízely u řeky děti. Z pozice rybářské stráže nebude nepořádek kolem lovného místa tolerován.

 •  

 1. Zpráva hospodáře – přednesl Milan Štěpnička ml. – doprovázeno prezentací na promítacím plátně – prezentace bude zveřejněna na webových stránkách MO

 2. Zpráva dozorčí komise – přednesl Bohumil Záruba

 • Nebyly zjištěny žádné závady

 • Prodej členských známek souhlasí se stavem členské základny

 • Brigádní povinnost je vedena dle jednotlivých činností

 • Před každým pracovním procesem probíhá poučení o bezpečnosti práce

 • Výsadba násad probíhá dle jednotlivých parametrů, evidence souhlasí s kartami rybníků a násadovými listy

 • 13 členů výboru MO, schůze MO 1x za měsíc  průměrnou účastí 80%, archivace docházky a zápisů

 • Kroužek – 30 dětí,  vedoucí Marek Veselý

 • Kontrola materiálu – počty souhlasí se stavem na kartách

 • Dozorčí komise řešila …………přestupků proti porušení bližších podmínek rybolovu – ve všech případech zadržení povolenek (většinou lov na více udic a mimo stanovenou dobu nebo nezapsání docházky)

 • Vedení účetnictví – externě – stav souhlasí, proběhly 2 kontroly hotovosti v pokladně – bez závad

 • Pravidla rybolovu – doporučení všem členům – věnovat větší pozornost při vyplňování úlovkových sumářů, udržovat pořádek na lovném místě

 1. Diskuse – volná

   

  Zpráva mandátové komise – přednesl Josef Prokop ml.

 • Přítomno 74 členů a 6 hostů

 • Nadpoloviční většina splněna

 • Schůze je schopna se usnášet.

   

   

  Usnesení Členské schůze  MO ČRS Český Šternberk ze dne 23.3.2019 – přednesl předseda MO Štěpnička Milan st.

 • Členská schůze bere na vědomí – zprávu dozorčí komise

 • Členská schůze schvaluje :

      1. Zprávu o činnosti za rok 2018

      2. Zprávu hospodáře za rok 2018

      3. Účetní uzávěrku za rok 2018

      4. Rozpočet na rok 2019

      5. Společný rybolov na roky 2018

      6. Poplatky – Zápisné (dospělí 500,- Kč, dorost 100,-- Kč, děti zdarma), brigádní povinnost 10hodin nebo finanční náhrada 30,- Kč za každou hodinu

        

        

 • Členská schůze ukládá výboru MO Český Šternberk :

 1. Zabývat se připomínkami z dnešní schůze na nejbližším zasedání výboru MO

 2. Včas reagovat na změny legislativy

 3. Vytvářet dobré podmínky pro práci s mládeží

 4. Provádět propagaci MO a celého ČRS ve společnosti na všech možných úrovních

 5. Uspořádat dětské závody v rámci kroužku mládeže při MO

 6. Uspořádat veškeré závody z termínových kalendářů všech disciplín LRU

 7. Provést zarybnění v minimální hodnotě 50.000,- Kč

 8. Provést změnu zarybňovacího plánu na pstruhovém revíru dle návrhu hospodáře

 9. Přispět do fondu nákupu vodních ploch 40.000,- Kč

   

 • Návrh Usnesení byl dán členské schůzi ke schválení, Usnesení bylo jednoznačně schváleno

 • Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny členy MO Český Šternberk

  Závěr schůze přednesl předseda MO Milan Štěpnička st.

   

  V Divišově 23.3.2019