Zápis z výborové schůze MO 15.10.2014

15.10.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 15.10.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 6 členů výboru MO, 3 členové komise

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze–projednání zápisu z 17.9.2014

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 15.10.2014

ad b)    -    seznámení s usnesením schváleným konferencí ČRS – konané 20.9.2014 v Průhonicích    

ad c)     – zpráva o přestupcích  - žádný přestupek

ad d)     – vyúčtování –     projednáno a schváleno vyúčtování

Projednáno vyúčtování členských příspěvkových známek za rok 2014 Zúčtování prodaných povolenek 2014

ad e) – ostatní  

-          Seznámení s volebním řádem územní konference v Průhonicích dne 20.9.2014

-          Projednáno – sezámení s návrhem na úpravu Stanov ČRS s přihlédnutím k Zákonu č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

-          Dětské rybářské závody – Marek Veselý – účast 20 dětí

 

Výborová schůze ukládá :

-          Určení termínu příští výborové schůze MO

V Divišově dne 15.10.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......