Zápis z výborové schůze MO 16.4.2014

16.4.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 16.4.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 6 členů výboru MO.

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Projednání výlovu rybníku Bandas

e)      Zpráva o probíhajících úpravách připravované webové stránky

f)       Zpráva o financích

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)    - Dne 9.4.2014 bylo provedeno proškolení rybářské stráže – zpráva o účasti a výsledcích

-          Dne 29.3.2014 byl uskutečněn výlov rybníku Červený – přednesena zpráva o výlovu rybníku a počtu účastníků

-          V. Baranka zjistil informace ohledně stavby v oblasti Mlýn Kuchelník – výstavba elektrárny – bude se řešit přes právní oddělení

ad b) – Informace pro organizační jednotky ČRS k novému OZ č. 89/2012 Sb.(změny stanov)

-          Linde Gas a.s. – Školení bezpečnosti při manipulaci s nádobami na plyny dle čl. 12.6 ČSN 07 8304

-          Největší úlovky 2013 – uveřejněno na webu ČRS SÚS Praha

ad c)  - odebrané povolenky, trestní oznámení – projednáno

ad d) – projednáno zajištění organizace výlovu rybníku Bandas, termín výlovu je určen na sobotu 19.4.2014

ad e) – přednesena zpráva o stavu webových stránek, projednány informace, které budou vkládány

ad f) – zpráva o financích – pojistka na rybářský kroužek ve výši 1.000,- Kč

Výborová schůze ukládá :

-          Zajistit výlov rybníku Bandas – termín je určen na 19.4.2014 –  zajištění aut a presenční listiny

-          Další termín výborové schůze je určen na 28.5.2014

V Divišově dne 16.4.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......