Zápis z výborové schůze MO 17.9.2014

17.9.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 17.9.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.

Přítomno 7 členů výboru MO

Program výborové schůze :
a) Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové schůze – projednání zápisu
b) Došlá pošta
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a) - Projednán zápis z minulé schůze ze dne 20.8.2014

ad b) - vyúčtování známek - probíhá
- Kuchelník – do toku řeky zatím nebylo zasaženo – dále se sleduje probíhající stavba
elektrárny

ad c) – zpráva o přestupcích
Zadržení povolenky 1x – oznámení přišlo i e-mailem, navrhuje se zadržení povolenky po dobu 2
měsíců

ad d) – vyúčtování – kapr.
a

d e) – diskuze

Rybářský kroužek – má 5 nových členů, schůzky probíhají nadále u rybníčku v Divišově, v současné
době má kroužek cca 13 – 15 dětí

Konference v Průhonicích – 20.9.2014 – bude probíhat schvalování jednacího řádu, volebního řádu,
volba komisí)

Statut – předseda Milan Štěpnička přečetl znění Statutu

Vysazení ryb – kapr 2x 5q
bílá ryba – 10q (faktura zaplacena)

Proběhlo natření a úklid „boudy“

Závody Šternberský Feeder Cup – zajištěno, zatím přihlášeno cca 50 závodníků
Poháry pro dospělé + poháry pro děti
Placky – (bude vyúčtováno a proplaceno na závodech)
Pozváni za obce (Kubát, Aichler, Škotáková, Kroupa) –
Starosta Rataj nad Sázavou bude závodit, p. Aichler předávat ceny

Výborová schůze ukládá :
- Seznam členů rybářské stráže – Milan Štěpnička ml.
- Zjistit informace o založení nové adresy MO Český Šternberk – trvá - Milan Štěpnička

V Divišově dne 17.9.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......