Zápis z výborové schůze MO 20.8.2014

20.8.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 20.8.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 11 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 2.7.2014

ad b)    -  adresa MO Český Šternberk – zatím není dořešeno (řešilo se založení adresy na MÚ Český                     Šternberk, ev. jiné možnosti)

- Kuchelník – do toku řeky zatím nebylo zasaženo – dále se sleduje probíhající stavba elektrárny

             - proběhla úhrada manipulačního řádu (500,- Kč), odesláno, uhrazeno, zatím bez odezvy

-  rybník Bandas – zatím se nikdo neozval (odstoupení od smlouvy nebo změna nájemní      smlouvy)

            - do 30.9.2014 povinnost odeslat vyúčtování známek a povolenek – splněno, odesláno

ad c) – zpráva o přestupcích

přestupky projednány, odsouhlaseny a odeslány – detail u M. Štěpničky

ad d) – proplacen cestovní příkaz

ad e) – diskuze  

-          20. -21.9.2014  se budou konat rybářské závody v Ratajích nad Sázavou, pořadatel MO ČRS Český Šternberk – 8. Ročník – pozvánku pro MÚ úřad Divišov, Český Šternberk a Rataje nad Sázavou zajistí E. Rakovanová,  soutěžní placky zajistí Vl. Baranka (100 ks), hudba zajištěna, úprava závodní tratě – vysekání břehu – zajištěno p. Kovandou. MÚ Divišov přispěl částkou 20 tis. Kč, ceny zajištěny

-            Dětské závody – navrhuje se termín 4.10.2014 (sobota),  místo chovný rybník Červený, pozvánky zajistí  Marek Veselý, soutěžit se bude v lovu na udici, zkoušce znalostí, rybolovné technice, občerstvení zajištěno, startovné zdarma, ceny za cca 8 tis.  zajistí Vl. Baranka , poháry MO (hodnotnější ceny např. pruty, navijáky, od Marka Veselého rybářská brašna),  propozice budou uveřejněny na webových stránkách MO Český Šternberk

-          Vl. Baranka poděkoval za zapůjčený stan, vráceno v pořádku

-          V září začnou schůzky rybářského kroužku, termín schůzek bude uveřejněn na webových stránkách – termín zjistí Marek Veselý

-          Úklid závodní tratě a závody – zajištěno

Výborová schůze ukládá :

-          Seznam členů rybářské stráže – Milan Štěpnička ml.

-          Zjistit informace o založení  nové adresy MO Český Šternberk – trvá -  Milan Štěpnička

-          Pozvánky na závody – dětské závody Marek Veselý, závody 20.-.21.9 E. Rakovanová – zašle e-mailem M. Štěpničkovi

V Divišově dne 20.8..2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......