Zápis z výborové schůze MO 21.5.2014

21.5.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 21.5.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 8 členů výboru MO.

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)       Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)    - Stavba v oblasti Mlýn Kuchelník již probíhá - zatím nebylo vyvoláno jednání v zastoupení právníka

       

ad b) – Sumarizační listy ulovených ryb na obou revírech za rok 2013 - bude uveřejněno na webové stránce

-          Karta organizace č. 1003 - doplněno o chybějící údaje

-          adresa organizace - návrh, doplnění, schválení

-          kalkulační listy - projednáno

ad c)  - odebrané povolenky, trestní oznámení – projednáno

ad d) – zpráva o financích – příspěvek, poplatky za web, záloha na daň z příjmu - projednáno

ad e) - Rozhledna Špulka - MO Český Šternberk přispěla finančními prostředky na stavbu

          - Zlatá udice - informace o soutěži a podmínkách

          - Kácov - závody

          - Zpráva o zdravotním stavu ryb po zimě

Výborová schůze ukládá :

-         Zjistit informace o soutěži Zlatá udice - Marek Veselý

-         Další termín výborové schůze je určen na 28.6.2014

V Divišově dne 21.5.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......