Zápis z výborové schůze MO 25.2.2015

25.2.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 25.2.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 11 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 28.1.2015

-          Výkaz o činnosti – zpracován

-          Přestupky - vyřešeno

-          Vyúčtování povolenek – přednesena zpráva o stavu nevrácených povolenek – M. Štěpnička st.

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          ČRS SÚS Lahovice – kalkulační listy

-          Oznámení o úmrtí – prof. Semeniuk, 75 let,  bývalý předseda ČRS, poslední rozloučení v pátek 27. 2. 2015, od 14.00 hodin v Nové obřadní síni v Praze – Olšanech

ad c)     – zpráva o přestupcích – žádné přestupky nebyly zaznamenány.

ad e)     - ostatní

-          Projednání sídla MO – v řízení

Příprava výroční členské schůze :

-          Program – připraví M. Štěpnička st, v. Baranka a ostatní členové výboru MO

Diskuse :

-          Označení revíru – připraveno,  bude zalaminováno

-          Doplnit na web – výdejní doba povolenek bude od 7.3.2015 ve výdejně Český Šternberk od 9.30 do 10.00 hodin

-          Pozvánky na schůzi – v budoucnu budou uveřejňované jen na webu

-          Kurz vedoucích mládeže – bude se konat v letošním roce – vyslán bude Marek Veselý

-          Razítka pro rybářskou stráž – objednána, zaplacena

 

 

Výborová schůze ukládá :

-          Zajištění organizace a programu výroční členské schůze – M. Štěpnička, V. Baranka + určení  členové MO

 

V Divišově dne 25.2.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......