Zápis z výborové schůze MO 26.11.2014

26.11.2014

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 26.11.2014

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 11 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 15.10.2014

ad b)    -    žádná došlá pošta k projednání    

ad c) – zpráva o přestupcích  - byl projednán jeden přestupek vč.návrhu kárného opatření - schváleno

ad d) – vyúčtování –     projednáno a schváleno vyúčtování

-          Prověrky proběhly v listopadu – seznámení s výsledky

-          Přednesen seznam odpracovaných brigád

ad e) – ostatní  

Milan Štěpnička ml. – přednesl zprávu  o zarybnění  - v letošním roce bylo  vysazeno cca 53q ryb, z toho cca 3 tis. ks candát, 2 tis. ks parma, 3q jesen, 5 tis.ks mník, štika nebyla vysazena – nedostali jsme jí, pro rok 2015 je objednaná

Rok 2013 byl historicky nejlepším rokem na úlovky.

Přednesení plánu zarybnění pro rok 2015

 

Milan Štěpnička ml. – delegát Českého rybářského svazu -   přednesl zprávu z  XV. Republikového sněmu Českého rybářského svazu, kterého se zúčastnil

-          Na programu bylo mj.   schvalování změn stanov , volba předsedy

-          Celkem 158 delegátů z 162 pozvaných

-          Sněmu se účastnil také předseda Senátu ČR pan Milan štěch

-          Byla vyhlášena 7členná republiková dozorčí rada

-          Změny Stanov – návrh zrušit trest  formou naturálního plnění – nebyl schválen, bude se ale specifikovat, za jaké tresty bude nadále možná forma naturálního plnění.  Je tedy  možné nahradit kárné opatření výkonem práce či naturálním plněním, jejichž rozsah MO určí. Je vyloučeno nahradit toto opatření finančním plněním.

-          Návrh na změnu platby členských známek do 30.4. (původní termín byl do  28.2.) – odsouhlaseno (88 hlasů)

-          Volba předsedy – navržen byl 1 kandidát, zvolen tedy JUDr. Šíma

Bližší informace na webu Českého rybářského svazu : http://www.rybsvaz.cz/?page=reportaze%2Freportaze&lang=cz&fromIDS=

Diskuze :

-          Výroční schůze – navrhuje se  termín 14.3.2015 od 9.00 hodin  - pozvánky zajistí předseda MO Milan Štěpnička – termín schválen

-          Pro informaci - Myslivecký ples – 24.1.2015, konat se bude v Divišově

V Divišově dne 26.11.2014

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......