Zápis z výborové schůze MO 28.1.2015

28.1.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 28.1.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 7 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 26.11.2014

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          Brožura – informace za volební období – k dispozici k nahlédnutí

-          Zpráva ze zasedání Republikové rady ČRS ze dne 8. Ledna 2015 – hlavními body bylo jmenování předsedů a členů odborů a komisí Rady ČRS  -  Rada zároveň jmenovala předsedy některých odborů a komisí – doc. Mgr. Ondřeje Slavíka, Ph.D. (ÚS m. Prahy) předsedou hospodářského odboru, Miloše Martínka (ÚS pro Severní Moravu a Slezsko) předsedou odboru čistoty vody a životního prostředí, Ing. Karla Anderse předsedou ekonomické komise a JUDr. Alexandera Šímu předsedou právní komise. Předsedy odboru mládeže a sportovních odborů bude Rada jmenovat poté, až proběhnou první zasedání a bude přihlížet k doporučení jejich členů.  – podrobnější informace na webu www.rybsvaz.cz

-          Zasedání Republikové rady 5.2.2015 – na programu bude informace o rozdělení tržeb, prodeji členských známek a celosvazových povolenek k rybolovu v roce 2014 a projednání novely Jednacího řádu ČRS.  –  podrobnější informace na webu www.rybsvaz.cz

-          Výkaz o činnosti – termín zpracování do 31.1.2015

-          Úmrtí – F. Konopásek – zaslána kondolence

-          Termíny závodů – plavaná na webu  rybsvaz – před schválením , feeder zatím není zveřejněn                      

ad c)     – zpráva o přestupcích – byl projednán přestupek člena rybářské stráže s navržením odebrání rybářské stráže

ad d) – vyúčtování –     bylo provedeno zúčtování vrácených povolenek- celkem vydáno 431 povolenek, vráceno 406 povolenek – detailní zúčtování má Milan Štěpnička st.

ad e) – ostatní                                           - na jaře se plánuje výlov rybníku Červený

-          Kr. povolenky – probíhá zpracovávání

-          „bouda" Červený – uvažuje se o opravě či jiném řešení

Diskuze :

-          Výroční schůze – navrhuje se  termín 14.3.2015   - pozvánky zajistí předseda MO Milan Štěpnička – na příští schůzi se bude projednávat bližší zajištění schůze

 

Výborová schůze ukládá :

-          Vyřízení přestupku (člena rybářské stráže) -  zařizuje pan Baranka

-          Výkaz o činnosti MO – zařizuje M. Štěpnička ml.

-          Zpracování kr. povolenek do PC – zařizuje Milan Štěpnička st.+ml.

V Divišově dne 28.1.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......