Zápis z výborové schůze MO Český Šternberk 27.12.2018

27.12.2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 27.12.2018

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 15 členů, 2 omluveni

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO 28.11.2018

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 28.11.2018

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          Projednání protokolu o hospodaření

-          Doplatek 170,- Kč za známky 2018, 235.400,- Kč na nové známky, 8.770,- Kč placeno hotově za materiál pro děti + kalendáře

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - nebyly evidovány žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

Diskuse - volná

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – 23.1.2018

V Divišově dne 27.12.2018

 

 

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….