Zápis z výborové schůze MO Český Šternberk 28.11.2018

28.11.2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 28.11.2018

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 10 členů, 5 omluveni

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO 17.10.2018

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 17.10.2018

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          Projednán termín prověrek na 6.12.2018 v 10.00 hodin v Praze

-          Předseda organizace informoval o volbách vedení ČRS, zvolen pan Mach jako předseda ČRS

-          Dopisy o řešení přestupků byly vráceny

-          Byly doúčtovány dotace – Divišov, Drahňovice, Český Šternberk

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - Dopisy o řešení přestupků byly vráceny

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

-          - domluveni Vánoční kapři – zajistí Marek Veselý

Diskuse - volná

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – bude upřesněno

V Divišově dne 28.11.2018

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….