Zápis z výborové schůze MO Český Šternberk 6.5.2015

6.5.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 6.5.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 10  členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 8.4.2015

-          Provedena inventura . Ml. Štěpnička st.

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          Stanovy a jednací řád – rozdáno všem členům výboru MO k prostudování

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích – žádné přestupky nebyly zaznamenány.

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

-          M. Štěpnička seznámil členy výboru MO se zarybněním revíru

-          V celku je zarybňovací plán splněn

Rataje nad Sázavou – dětské rybářské závody – účastnilo se 6 dětí z kroužku, na všech pohárových místech se umístily děti z dětského rybářského kroužku Divišov

23.5.2015 – dětské závody Bělá pod Bezdězem – pojedou vybrané děti z kroužku – zajišťuje Marek Veselý a Milan Štěpnička ml.

Rybářská stráž – byla rozdána razítka

Proškolení rybářské stráže – bude se konat 5.6.2015 v 19.00 hodin

Další schůze výboru MO bude 24.6.2015

Rybářská stráž – za rok 2014 bylo zjištěno 12 přestupků a podáno 9 oznámení. Marek Veselý se umístil na I. místě ve Středočeském kraji s nejvyšším počtem provedených kontrol ze všech členů RS

K nahlédnutí tabulky s pořadím členů RS – podle počtu kontrol docházek

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :

-          Zajištění proškolení rybářské stráže

-          Zajištění účasti dětí z kroužku na dětských rybářských závodech Bělá pod Bezdězem

 

V Divišově dne 6.5.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………