Zápis z výborové schůze MO Český Šternberk 8.4.2015

8.4.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 8.4.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 10  členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následujicí body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 25.2.2015 a členské schůze ze dne 14.3.2015

-          Zhodnocení členské schůze ze dne 14.3.2015

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          Kontrola adresáře rybářských kroužků - doplnění zajistí Marek Veselý

-          Materiál „Příklady k provedení inventury“ – Metodická pomůcka MO  

-          Vzor „Pachotovní smlouvy“ (místo smlouvy o pronájmu)

-          Zpráva – konference z 20.9.2014 – rozpracované usnesení

-          Zpráva – Seminář hospodářů –  28.2.2015 – Zbraslav –Nejzajímavějším a nejzásadnějším tématem byl centrální nákup násady kapra, který přednesl hospodář pan Milan Štěpnička. Seminář se  zabýval otázkou profesionalizace Rybářské stráže v rámci našeho ÚS. V diskuzi byly rozebrány všechny výhody i nevýhody. Předseda SÚS účastníkům prezentoval svůj záměr vytvořit fond na nákup vodních ploch ve Středočeském kraji, který by se tvořil z příspěvků ve výši 100 korun ob rok pouze od členů produktivního věku. Z tohoto fondu by se mohlo pomáhat dle aktuální situace MO v nákupu vodních ploch dle regionůvíce na webu Českého rybářského svazu SUS

-          Příspěvek na mládež a sportovní činnost (na závody mládeže a rybářský  kroužek mládeže) – žádosti zajistí Eva Rakovanová

-           

ad c)     – Zpráva o přestupcích – žádné přestupky nebyly zaznamenány.

ad d)     – Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     -  Ostatní

-          Sídlo MO – zařízeno

-          Milan Štěpnička ml. seznámil výbor MO s výsledky úlovků 2014

-          Zarybnění – zpráva o stavu

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :

-          Zajištění žádostí na příspěvek mládeže – zajistí Eva Rakovanová

-          Doplnění adresáře rybářských kroužků – doplnění zajistí Marek Veselý

 

V Divišově dne 8.4.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......