Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 2.9.2015

2.9.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 2.9.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : všichni členové výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 24.6.2015

-          Vodní elektrárna Kuchelník -  je postavená, provoz je v chodu, šokové opatření pro ryby, zákaz vstupu na pozemek elektrárny (dodat 2 tabule)

-          MS feeder 2015 – náš team obsadil 10. místo

-          Dětské rybářské závody Kladruby – děti z rybářského kroužku v Divišově obsadily všechna pohárová místa

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          Do 30.9.2015 – vyúčtování členských známek a povolenek

-          Rada ČRS – do 19.9.20158 znovu zapsat společnost

-          Rozdána nová razítka (jednatel MO, pokladník, předseda MO)

ad c)     – Zpráva o přestupcích – byly projednány 4 přestupky (lov na 3 pruty 1x , lov mimo stanovenou dobu 3x – a odsouhlaseny postihy)

-           

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Příprava závodů Mazec Cup 2015 – zajištění pozvánek

-          Dětské rybářské závody Červený – 10.10.2015 – propozice na web

-          Dětský kroužek – změna času – začátek v 15.00 hodin, konec v 17.00 hodin – na web

-          Liga – 3. a 4.10.2015 – poslední kolo – Veletov Labe

-          Pan Douděra – výročí 60 let narození

-          Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 7.10.2015

 

V Divišově dne 2.9.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………