Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 20.10.2016

20.10.2016

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 20.10.2016
Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.
Přítomno : 10 členů výboru MO
Program výborové schůze :
a) Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové schůze – projednání zápisu členské schůze ze dne 7.9.2016
b) Došlá pošta.
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :
ad a) - Projednán zápis z členské schůze ze dne 7.9.2016
- Zhodnocení průběhu schůze
ad b) - Došlá pošta k projednání
- výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě
- e-maily – vyřízeno

ad c) – Zpráva o přestupcích –
- nebyly oznámeny žádné přestupky
ad d) – Zpráva o financích
- Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu
ad e) - Ostatní –
- Objednání kalendářů na rok 2017, 3 druhy, celkem 52 ks
- Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení – obnova MVE Ledečko – kontaktní osoba Ing. Václav Reischl
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účel : Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů = 21.9.2016 
- Nabídka školení EET = provede ing. Novotný 14.11.2016 od 15 hod. – zúčastní se Vl. Baranka a M. Štěpnička
- Žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2017 – vyplněné žádanky odeslat do 20.10.2016 (www.ers-sus.cz)
- Projednány cestovní příkazy

Diskuse - volná
Výborová schůze ukládá : splnění výše uvedených bodů
- Datum příští schůze 23.11.2016

V Divišově dne 20.10.2016
Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..
Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......