Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 20.4.2016

20.4.2016

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 20.4.2016

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 10 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu členské schůze

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z členské schůze ze dne 19.3.2016

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání    

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          e-maily – vyřízeno

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Nezjištěny žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Předseda organizace seznámil členy výboru MO se zarybněním a brigádami

-          Dále s přípravou výlovu rybníku Bandas a výlovem rybníku Červený

-          19.5.2016 – SÚS konference (účastnit se bude Milan  Štěpnička st. nebo F. Veselý), na programu bude projednání změn  - Statut rybolovu 2016

-          Bylo odesláno účetnictví na obchodní rejstřík – bez připomínek

-          Seznámení s novými revíry (rybníky)

-          Zpráva o celkových úlovcích 2015

-           (pstruhový revír – 234 docházek, 144,3 kg ryb, 39 rybářů z ostatních revírů, 17 zápisů kontrol naší rybářské stráže, převažuje Pstruh duhový);

-          (revír Sázava 6 – 9469 docházek, 1111 rybářů ze 150 dalších organizací, 432 rybářů si odneslo rybu, 596 zápisů rybářské stráže, 344 kg sumce – v průměru 12 kg na ks sumce – z toho cca 220 kg Rataje nad Sázavou – rybář Pavel Linhart, 49 q kapr –tj. 1779 ks, 2 ks parma – cca 2 kg/ks – ponecháno, 96 ks štika atd.)

-          Byla zakoupena tiskárna

-          Dále byla zakoupena káď se vzduchováním + motor

-          Dne 7.5.2016 se budou konat dětské rybářské závody v Ratajích nad Sázavou (cca 6 dětí z kroužku Divišov), byl odsouhlasen příspěvek

-          Akce pro děti „Ve vodě nežijí jen vodníci“ – náborová akce proběhla v MŠ Divišov, zajistil Marek Veselý – byla zajištěna beseda s dětmi, názorná ukázka, instruktáž, děti byly na rybníku Maršák, kde si za pomoci vedoucích mohly ulovit ryby, zúčastnilo se celkem 71 dětí, děti dostaly dárky, ceny,  propagační předměty

-          Fedder Cup – hudbu zajistí Vladimír Baranka

-          Mazec Cup – zajišťuje p. Ouředníček

-          Závody v Maďarsku – Milan Štěpnička se umístil na 11 místě ze 146 účastníků, byl nejlepší z našich závodníků (cca 19 kg ryb)

 

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 26.5.2016

 

V Divišově dne 20.4.2016

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......