Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 21.1.2016

21.1.2016

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 21.1.2016

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 9 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 10.12.2015

-          Prořez stromů u řeky – zajištěno

-          Rybník Maršák – vybagrováno, opravují se hráze, byly pokáceny stromy, které ohrožovaly okolí

ad b)    -    Došlá pošta k projednání    

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          e-maily – vyřízeno

-          zkoušky nových členů rybářské stráže – termín 1.3.2016

-          čerpání finančních prostředků na mládež

-          byl stanoven výbor pro děti a mládež – kontaktní vedoucí pro nás je pan Michal Šramota

-          ČRS SÚS – sumarizace úlovků a povolenek – 31.1.2016 předat, do 15.2.2016 možnost zaslat elektronicky

-          Od 31.10.2015  do 15.9.2016 probíhá soutěž Středočeský šupináč – informace na webu ČRS SÚS – odkaz bude umístěn na náš web

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Nezjištěny žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Paní Rozehnalová – projednán prořez stromů u řeky

-          Příspěvek na závody dětí – v jednání

-          Znak na webových stránkách – bude provedena změna v názvu organizace

 

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 25.2.2016

 

V Divišově dne 21.1.2016

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......