Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 22.6.2016

22.6.2016

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 22.6.2016

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 11 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu členské schůze ze dne 26.5.2016

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z členské schůze ze dne 26.5.2016

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání    

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě, zálohy na povolenky  – bude odesláno na účet SÚS do konce června

-          e-maily – vyřízeno

-          Smlouva mezi TJ Sokolem Divišov a MO ČRS Český Šternberkem – podepsáno, vyřízeno

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Bylo oznámeno zadržení povolenky –  vyřízeno, projednáno

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Informační tabule – jsou uskladněny, jakmile budou doručeny nohy k tabulím, budou umístěny

-          Zakoupení šesti vaniček 

-           vyúčtování na děti – odesláno

-          Seznámení se stavem  vody na našich rybnících

 

Diskuse - volná

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 7.9.2016

 

V Divišově dne 22.6.2016

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......