Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 24.5.2017

24.5.2017

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 24.5.2017
Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.
Přítomno : 8 členů výboru MO
Program výborové schůze :
a) Projednání zápisu z výborové schůze MO ze dne 26.5.2017
b) Došlá pošta.
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :
ad a) - Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 26.4.2017
- Zhodnocení průběhu schůze
ad b) - Došlá pošta k projednání
- výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě
- korespondence – nabídka ke koupi rybářského metru
- dotaz na pstruhový revír – na dotaz odpovídal Milan Štěpnička ml.
- Dotazník na zavedení informačního systému SÚS, pracuje na webovém rozhraní, možnost přímého napojení na ČRS, dotazník odevzdat do 30.5.2017 – vyřizuje Milan Štěpnička ml.
- Pí. Táborská – odesláno usnesení z členské schůze
- Výjimky na noční lov – udělování výjimek bude omezeno (na závody je třeba zaslat do 30.9.2017 termínový kalendář a požádat o výjimku)
- e-maily – vyřízeno

ad c) – Zpráva o přestupcích –
- nebyly oznámeny žádné přestupky
ad d) – Zpráva o financích
- Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu
ad e) - Ostatní –
- Rybník Čenský – bude vypsána brigáda na plechovou boudu, jsou rozpracovány cenové nabídky na rekonstrukci boudy, rybníku a svodidel
- MS – feeder – příspěvek týmu MO ČRS Český Šternberk – odsouhlaseno, schváleno všemi hlasy


Diskuse - volná
Výborová schůze ukládá : splnění výše uvedených bodů
- Datum příští schůze 29.6.2017

V Divišově dne 24.5.2017
Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..
Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......