Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 24.6.2015

24.6.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 24.6.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno 8  členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 6.5.2015

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny, ostatní pošta vyřízena na schůzi MO

ad c)     – Zpráva o přestupcích – žádné přestupky nebyly zaznamenány.

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

-          Od 1.7.2015 výdej povolenek a hostovacích povolenek dle telefonického zavolání – na webu.

-          Dokladování povolenek pro hendikepované rybáře

-          Žádost o investiční dotaci – doplněno, založeno pro účetní

-          Nový výpis OR

-          Bude zapracována změna v souvislosti s výstavbou vodní el. Kuchelník

-          27.6.2015 – dětské rybářské závody Kladruby – účastní se děti z rybářského kroužku – zařizuje Marek Veselý

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 2.9.2015

 

V Divišově dne 24.6.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......