Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 25.4.2018

25.4.2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 25.4.2018

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 13 členů výboru MO, omluveni 2

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO ze dne 15.3.2018

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 15.3.2018

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          - Jaro Vodníci – převzal Marek Veselý k odpovědi

-          MČ Benešov – oslovila Marka Veselého, aby Vodníky udělal  u nich v MŠ Benešově – projednání, pravděpodobně ne

-          Časopis Rybářství – nabídka

-          Rybářský zpravodaj – nabídka

-          8. – 9.9.2018 rybářské závody – již obsazeno

-          Výdej hostovacích povolenek – P. Štěpánek

-          Kalkulační listy – co bychom měli vysazovat

ad c)     – Zpráva o přestupcích – zadržení povolenky– 441051 Severoč.ÚS, ze dne 4.4.2018 v 19,30 hodin, nezapsání úlovku – lín, žádost o zahájení kárného řízení, Návrh: napomenutí, vyřídí Bohumil Záruba - schváleno

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

 

ad e)     - Ostatní –  Naplnění výboru MO

Předseda MO – Milan Štěpnička st.

Jednatel – Vladimír Baranka

Místopředseda – František Veselý

Pokladník – Petr Štěpánek

Kontakt, e-mail – Eva Rakovanová

LRU – Prokop Just

Dozorčí komise – Bohumil Záruba

Externí účetní – Jiřina Frková

Hospodář – Milan Štěpnička ml.

Zástupce hospodáře – Václav Vágner

Referent mládeže – Marek Veselý

 

Dozorčí komise :

Jana Hrubešová

Pavel Štěpánek

František Vlásek

 

Ostatní –

-          Přispěli jsme na akci Čistá Sázava a na dětské závody v Ratajích nad Sázavou

-          Budeme podávat žádost na Městys Divišov, Český Šternberk na příspěvek na dětský kroužek a rybářské závody

-          5.6.2018 – dětské závody v Ratajich nad Sázavou – přítomen bude Milan Štěpnička st., děti z kroužku zajistí Marek Veselý

-          Havárie Křešický potok – došlo k vyrovnání, vystavena faktura na 150.000,- Kč, částka přijde na účet MO (prach z betonu pokryl potok a došlo k úhynu pstruhů)

-          Podpisové vzory – změna bude provedena v Benešově v bance

-          Rybník Červený – je třeba zpevnit břeh u boudy

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – bude upřesněno

 

V Divišově dne 25.4.2018

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….