Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 26.10.2017

26.10.2017

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 26.10.2017
Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.
Přítomno : 10 členů výboru MO, omluveni 2
Program výborové schůze :
a) Projednání zápisu z výborové schůze MO ze dne 20.9.2017
b) Došlá pošta.
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :
ad a) - Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 20.9.2017
- Zhodnocení průběhu schůze
ad b) - Došlá pošta k projednání
- Kormorán – dotace 21 tis. Kč – vyřízeno
- Kočárek pro Nelinku – sbírka – zaplaceno
- Knihy s rybářskou tématikou – předány sponzorům
- Fa za Vodníky – 8 tis. Kč – přišlo na účet MO
ad c) – Zpráva o přestupcích –
- Nebyly shledány žádné přestupky
ad d) – Zpráva o financích
- Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e) - Ostatní –
- Chata – koupeny trámy, opraveno, byla zajištěna brigáda
- Placky, poháry, odměny – vyúčtováno
- Prověrky 7.11.2017 v Souticích – pojede Vl. Baranka, Rakovanová a M. Štěpnička ml. (vyzvednout pracovní sešity, třídní knihy, náramky a věci pro děti, kalendáře), vyplnit formuláře, na 3 povolenky napsat protokol – chybné adresy, vráceno 19 krj.povolenek, 10 týdenních
- Ceny povolenek pro rok 2018 se nemění, členský příspěvek bude 500,- Kč (změna ze 400,- Kč)
- M. Veselý – cca za 2 tis. Kč potřeby do kroužku (háčky, vlasce…) – schváleno
- Kroužek – v současnosti 28 dětí + jedna přihláška, kroužek se rozdělí na dvě skupiny (začátečníci a pokročilí – část bude chodit na Maršák, část dětí bude chodit na Červený – na jaře)
Diskuse –
- 24.3.2018 – Členská schůze
- 2.11.2017 – přivezou 100 kg ryb v 10,30 hodin (Lín) – na parkovišti Č.Š.
- CD – soupis majetku – na soudní rejstřík do Prahy, zajišťuje paní Frková
- 23.11.2017 – výborová schůze
- J. Vytlačil – bouda Červený – lino na podlahy – výdaje budou cca 5-6 tis. Kč
Výborová schůze ukládá : splnění výše uvedených bodů
- Datum příští schůze 23.11.2017

V Divišově dne 26.10.2017
Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..
Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......