Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 26.5.2016

26.5.2016

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 26.5.2016

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 8 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu členské schůze ze dne 20.4.2016

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z členské schůze ze dne 20.4.2016

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání    

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          e-maily – vyřízeno

-          Konference SÚS v Průhonicích – zprávu o konferenci přednesl M. Štěpnička st. – celá zpráva je uveřejněna na webu SÚS

-          Smlouva mezi TJ Sokolem Divišov a MO ČRS Český Šternberkem – bude uzavřena na dobu 5-ti let – projednáno a schváleno

-          M. Štěpnička nechal kolovat nový časopis SÚS - Profil

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Bylo oznámeno zadržení povolenky – (neoprávněná míra 36 cm) – zaslal Magistrát města Liberec, nepřišla ale hlášenka, není ani uvedeno, která RS rybáře kontrolovala. Navrhuje – ověřit, že bylo řešeno u přestupkového řízení – pokud ano, zadržet povolenku na dobu 1 měsíce -  projednáno a schváleno

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          rybářský kroužek – získal 3. místo v rybářské soutěži „Ve vodě nežijí jen vodníci“

-          pan Baranka získal několik batohů – nechají se do cen na dětské rybářské závody

 

-          Dětské hostovací povolenky – neprodáváme (navrhuje se např. celoroční územní povolenka – bude pro 10 dětí + bude k dispozici seznam dětí) – projednáno, schváleno

-          Informační tabule – jsou již dodané, je třeba je umístit (Český Šternberk, Ledečko, Rataje nad Sázavou) – zatím jsou uskladněny u pana Štěpničky

-          Josef Vytlačil – příspěvek – navrhuje vyřadit staré vaničky -  projednáno, schváleno

-          Bude se kupovat 6 nových vaniček – projednáno, schváleno

-          Navrhuje se koupit dětem drobné rybářské potřeby – projednáno, schváleno

-          Pan Štěpnička podal zprávu o stavu rybníku Bandas – voda je jen asi do poloviny rybníka, v rybníku Červený je také málo vody

 

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 22.6.2016

 

V Divišově dne 26.5.2016

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......