Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 27.2.2019

27.2.2019

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 27.2.2019

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 15 členů, 2 omluveni

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO 23.1.2019

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 23.1.2019

Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          Kurz vedoucích  táborů – nebudeme se účastnit

-          Změna bankovního účtu na vyúčtování známek : 115-8747550277/0100

-          Místenky na Němčice – rozdány

-          Vyplácení cestovného max. 6, Kč /km jizdy (dle vyhlášky), vyplácíme 5,20,- Kč/km

-          Do 30.42019 doručit  dvě e-mailové adresy na SÚS

-          Nákup vodních ploch – diskuse

-          Statut – Zpráva o změně personálního složení SÚS – M. Štěpnička ml.

-          Statut nákupu vodních ploch – na webu SÚS zveřejněn účet na příspěvky, navrhuje se přispět na MO částku 40 tis. /transparentní účet – slouží na nákup a údržbu vodních ploch/ - bude projednáno na členské schůzi – bude z usnesení z čl. schůze

-          Vícezarybnění  - diskuse  M.Štěpnička ml.

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - nebyly evidovány žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

-          Projednání přípravy na členskou schůzi bude na mimořádné schůzi Výboru MO dne 13.3.2019 – rozdělení úkolů

-          Program – M. Štěpnička přečetl program, který bude na členské schůzi

-          Občerstvení – objednáno u hostinského

-          Zpráva o činnosti mládeže – Marek Veselý

-          Zpráva – sportovní rybolov – p- Maštalíř

-          Bude zajištěna prezenční listina

-          Hosté – dostali pozvánky

-          Zpráva dozorčí komise – B. Záruba

 

Diskuse – volná

M.Štěpnička seznámil členy výboru MO s průběhem MS Feeder v Jihoafrické republice

- vyúčtování – zbylých 9 tis. Kč bude převedeno zpět na účet MO

- na MS 15 účastníků

- účastnilo se 20 států

- ČR obsadilo 5. místo

- další MS se bude konat ve Francii

- na Youtube je zvěřejněno video z MS doprovázené  komentářem

https://www.youtube.com/watch?v=Pv6cfgh4Vqc

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – 13.3.2019

 

V Divišově dne 27.2.2019

 

 

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….