Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 29.6.2017

29.6.2017

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 29.6.2017
Předseda organizace Milan Štěpnička st., zahájil výborovou schůzi.
Přítomno : 8 členů výboru MO, omluveni 4
Program výborové schůze :
a) Projednání zápisu z výborové schůze MO ze dne 24.5.2017
b) Došlá pošta.
c) Zpráva o přestupcích a zadržení povolenek
d) Zpráva o financích
e) Ostatní

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :
ad a) - Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 26.4.2017
- Zhodnocení průběhu schůze
ad b) - Došlá pošta k projednání
- „Vodníci“ – akce pro děti – místo konání MŠ Divišov, zaslat fakturu k vyúčtování – přiložit jmenný seznam dětí (celkem 80 dětí)
- e-maily – vyřízeno

ad c) – Zpráva o přestupcích –
- byla odebrána povolenka za nepřítomnost u prutů, od komise udělena pokuta 2000,- Kč, povolenku ale neposlali, člen je z Liberce, lovil v Jižních Čechách, navrhuje se zadržení povolenky na 1 měsíc – odhlasováno všemi hlasy
ad d) – Zpráva o financích
- Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e) - Ostatní –
- Elektrárna Ledečko – je povolena, odvolání proti stavbě bylo zamítnuto, dle šetření je vše v pořádku
- Příspěvek na „Kormorána“ – jsme jediná MO, která o příspěvek žádala
- Hendikepovaná místa – v Českém Šternberku u parkoviště, v Ratajích nad Sázavou nad jezem – bude obstarána cedule na označení místa
- Rybník Červený – zvážit, zda budeme pořádat v říjnu dětské závody
- Zkušební odchyt na rybníku Červený – bude zajištěno
- Jednalo se o možnostech opravy chaty u rybníku Červený
Diskuse –
- V diskusi se pokračovalo o možnostech rekonstrukce nebo opravy chaty u rybníku Červený

Výborová schůze ukládá : splnění výše uvedených bodů
- Datum příští schůze 20.9.2017

V Divišově dne 29.6.2017
Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..
Jednatel MO - Vladimír Baranka ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......