Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 3.4.2019

3.4.2019

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 3.4.2019

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 15 členů, 2 omluveni

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO 27.2.2019

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 27.2.2019

Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          - SÚS – seznam e-mailových adres – rozpracování konference SÚS.

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - nebyly evidovány žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní

-           Slovení rybníku Bandas – přestaneme hospodařit na rybníku Bandas, ve smlouvě je ujednání, že předat se musí vypuštěný (měla by tam být ryba Candát, bílá ryba, Lín, Amur)

-          - termín slovení rybníku Bandas je na 19.4.2019 (pátek) – je třeba nahlásit na SÚS

-          V Vágner připraví znovu výpověď  - domluví se telefonicky s panem Houškou

-          Na výlov je třeba zařídit odvoz – p. Kuthan – v pondělí se začne vypouštět

Diskuse – volná

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – 30.5.2019

 

V Divišově dne 3.4.2019

 

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….