Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 30.5.2018

30.5.2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 30.5.2018

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 9 členů výboru MO, omluveni 4

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO ze dne 25.4.2018

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 25.4.2018

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          Seznámení s došlou poštou

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - nebyly žádné přestupky k řízení

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

 

ad e)     - Ostatní

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – bude upřesněno

 

V Divišově dne 30.5.2018

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….