Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 4.11.2015

4.11.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 4.11.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 8 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 7.10.2015

-          podána zpráva o výlovu, proběhl bez problémů

-          18.11.2015 se budou konat prověrky – začátek v 8.30 hod.

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          vyúčtování povolenek  - provedeno, se stavem seznámil předseda MO

-          vyúčtování režijních nákladů – provedeno, se stavem seznámil předseda MO

-          rekapitulace brigád – se stavem seznámil předseda MO

 

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Nezjištěny žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Projednán termín členské schůze – odsouhlasen termín 19.3.2015, začátek v 9.00 hodin – termín a místo bude zveřejněn na webu

-          Cedule – informační cedule bude vyhotovena 2x , odsouhlasen dřevěný rám, obsah textu na ceduli bude dle  vzoru na webu Středočeského územního kraje

-          Prořezání stromů u řeky u kempu – termín cca leden – únor

-          19.5.2016 – bude se konat konference v Průhonicích, od 16. hodin

-          Příspěvky na škody způsobené kormoránem – rozdělovat bude Středočeský územní svaz podle hektarů revírů)

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 10.12.2015

 

V Divišově dne 4.11.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......