Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 7.10.2015

7.10.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 7.10.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : všichni členové výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 2.9.2015

-          vyúčtování – provedeno

-          zápis společnosti – podán

-          přestupky – vyřízeno

 

ad b)    -    Došlá pošta k projednání     - všechny došlé e-maily byly vyřízeny

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          p. Straka – sčítání  kormoránů – vyřizuje Milan Štěpnička ml.

-          Vyúčtování povolenek – vyúčtováno

-          Prověrky – u p. Seidla , 18.11.2015, 9 organizací

-          Jmenný seznam členů rybářské stráže – zkontrolovat správnost údajů, podepsat, razítko a odeslat (jednatel a předseda MO)

-          Seznam členů RS, kteří budou moct kontrolovat rybáře na našem revíru, asi 1 profesionální RS

-          Termínový kalendář – seznámil s obsahem předseda MO

 

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Nezjištěny žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          Zarybnění – s plánem a průběhem zarybnění seznámil Milan Štěpnička ml.

-          Mazec Cup – 17.10.2015 – zajistit cedule, uzavření vody

-          Prověrky – připraví Milan Štěpnička ml.

-          Cedule – na webu stř.úz.kraje, navrhuje se dřevěná informační cedule – popis revíru s poučením, umístit ke kempu v Ratajích a ve Č. Šternberku

-          Výlov Maršáku v Divišově – bude se bagrovat, kácet topol, upravovat břehy, nový přepad, termín výlovu 1.11.2015 – zajistit 2 pramice, síť, odvoz ryb

-          Dětské rybářské závody Červený – přihlášeno 28 dětí (z toho 12 dětí z našeho kroužku), terén posekán, připraveny diplomy, startovací listina, úlovkové lístky, ceny – zajistit poháry, medaile, dřevo na špekáčky, buřty, pečivo, čaj

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 4.11.2015

 

V Divišově dne 7.10.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......