Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk 7.12.2015

7.12.2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 10.12.2015

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 9 členů výboru MO

Program výborové schůze :

a)       Zpráva o činnosti MO za období od poslední výborové  schůze – projednání zápisu

b)      Došlá pošta

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z minulé schůze ze dne 4.11.2015

-          Prořez stromů u řeky – bude zajištěna plošina

ad b)    -    Došlá pošta k projednání    

-          výpis z účtu – seznámení se stavem na účtě

-          e-mail – žádost o členství, vyřízeno

-          Žádost o dotace – informace o dotacích

-          Prověrky – byly všechny v pořádku

ad c)     – Zpráva o přestupcích

-          Nezjištěny žádné přestupky

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

ad e)     - Ostatní –

-          28.11. 2015 – schůze vedoucích rybářských kroužků – informaci podal Marek Veselý

-          Informace o dotacích – M. Štěpnička

-          Akce – Prezentace pro děti ve škole , rybník Maršák – informace u vody + prezentace , musí být splněno podmínky pro dotace (v současnosti máme v kroužku 14 dětí) – Marek Veselý

 

 

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze 21.1.2016

 

V Divišově dne 10.12.2015

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......