Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané dne 17.10.2018

17.10.2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Český Šternberk konané v Divišově dne 17.10.2018

Předseda organizace Milan Štěpnička st.,  zahájil  výborovou schůzi.

Přítomno : 10 členů, 6 omluveni

Program výborové schůze :

a)       Projednání zápisu z výborové schůze MO 14.9.2018

b)      Došlá pošta.

c)       Zpráva  o přestupcích  a zadržení povolenek

d)      Zpráva o financích

e)      Ostatní

 

Výborová schůze projednala následující body a bere na vědomí :

ad a)     -   Projednán zápis z výborové schůze MO ze dne 14.9.2018

-          Zhodnocení průběhu schůze

ad b)    -    Došlá pošta k projednání  

-          Odeslaná záloha Kč na vyúčtování známek

-          Proběhla výměna podpisových vzorů do banky

-          Feeder Cup – proběhl bez problémů

-          Konference – volby do představenstva + volba předsedy

-          Téma – zdražení povolenek

-          Bližší podmínky rybolovu, delegáti na zasedání rady – vše odsouhlaseno

-          1. Liga v Ratajích nad Sázavou – proběhla v pořádku

ad c)     – Zpráva o přestupcích  - vyřízené přestupky se vrátily zpět – nepřevzato, bude založeno pro případ kontroly

ad d) –     Zpráva o financích

-          Předseda MO Milan Štěpnička st. seznámil výbor MO s výpisem z účtu

 

ad e)     - Ostatní

-          Vladimír Baranka – zastaví se u pana Kopeckého a zjistí, kolik prodal povolenek a doveze peníze

-          1. Liga Feeder – umístění – 1. místo celkem, titul mistra republiky

-          K vyúčtování prověrek – dodat režii

-          Změna – druh povolenky na 3 dny, na 10 dní

-          Usnesení MO z konference – Milan Štěpnička st. Seznámil členy výboru MO s jednotlivými body usnesení

-          Mezinárodní mistrovství ve Feederu – rozpočet  na účet MO

-          Proplaceno – startovné, manipulační poplatek, mobilní WC, poháry, cestovné, cena, nájem  Labe a areálu = na vše jsou řádně doloženy doklady

-          Členská výroční schůze – termín 23.3.2019

-          Vyúčtování cestovních náhrad ke schválení – plavačkáři 1. Liga přívlače

Diskuse - volná

 

Výborová schůze ukládá :  splnění výše uvedených bodů

-          Datum příští schůze – bude upřesněno

 

V Divišově dne 17.10.2018

Předseda MO – Milan Štěpnička st. ……………………………………………..

Jednatel MO -    Vladimír Baranka ……………………………………………….