Vydané povolenky k rybolovu - 2013

Rekapitulace

Druh povolenky Mimopstruhové CS (ks) Mimopstruhové Územní (ks) Pstruhové CS (ks) Pstruhové Územní (ks)
roční 445 120 12 2
30 denní x x x x
14 denní x x x x
7 denní x x x x
1 denní x x x x
mládež do 15 let 18 25 x x
mládež 16 - 18 let 42 28 2 x
místní x 55 x x
CELKEM 505 232 14 2