MO ČRS

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

Sledujte prosím nadále www.rybsvaz.cz a www.crs-sus.cz Buďte na sebe prosím opatrní a dodržujte opatření, která se týkají individuálního rybolovu ! Děkujeme všem