Opatření ze dne 13.3 a 16.3.2020

Sledujte prosím nadále www.rybsvaz.cz a www.crs-sus.cz Buďte na sebe prosím opatrní a dodržujte opatření, která se týkají individuálního rybolovu ! Děkujeme všem

Opatření ohledně koronaviru pro sportovní činnost a odbor mládeže ČRS, z. s.tit

publikováno: 13.03.2020

S ohledem na vyhlášený nouzový stav informuje koordinátor pro sportovní činnost Rady ČRS Ing. Ivan Bílý o přijatých opatřeních v ČRS, z. s. směrem ke sportovní činnosti a odboru mládeže.

S cílem snížit rizika rozšíření nákazy mezi naše členy spolku jsou přijata tato opatření:

1) Po dobu nouzového stavu budou zrušeny sportovní akce všech sportovních odborů Rady ČRS, z. s. – bez výjimky.

2) Sportovci ČRS, z. s. se nesmí zúčastňovat mezinárodních akcí – bez výjimky.

3) Rada ČRS, z. s. doporučuje všem ÚS a MO v tomto období soutěže územního, regionálního či místního charakteru nepořádat.

4) Sportovním odborům Rady ČRS, z. s. se doporučuje včas upravit nominační kritéria v alternativách pro jednotlivé mezinárodní závody (MS, ME, atd.).

5) Nominační kritéria na případná domácí Mistrovství ČR (Národní kolo ZU) budou plně v kompetenci příslušných odborů Rady ČRS, z. s. či ÚS.

6) Po dobu, dokud Vláda ČR neodvolá všechna opatření, obracejte se prosím s případnými dotazy na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, z. s.  

 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.  v.r. , koordinátor SČ ČRS

Vyjádření výboru SÚS k opatřením vlády ČR v souvislosti s koronaviremtit

publikováno: 16.03.2020

Vážení, na četné dotazy v souvislosti s koronavirem a řadou nařízení sdělujeme:

především se řiďte selským rozumem a chovejte se tak, abyste chránili svoje zdraví, zdraví svých blízkých a zdraví svých spoluobčanů.

Rybaření – včerejší vyhlášení karantény nezakazuje pobyt v přírodě, to však neznamená, že budete v partách vyrážet k vodě či se u ní jakkoli shlukovat, každý máte svoji odpovědnost, své zdraví ve svých rukou a je na vás, zda vám pobyt u vody za tu míru rizika stojí…

Prodej povolenek – ten by podle našeho názoru měl individuálně probíhat dále, ale záleží na každém výdejci, zda povolenky prodávat bude či nikoli. V tomto směru nehodláme nic nařizovat, ani nemůžeme a je jen na dohodě s výdejcem, zda vám povolenku prodá. Proto se obracejte výhradně na příslušné MO.

Výlovy – jedná se o hospodářskou činnost a není důvod při max. devítičlenné fishpartě ji neprovádět. Každopádně je zakázáno zvát na výlovy občany nebo provádět přímý prodej ryb.

Řiďte se prosím nařízeními vlády, byť orientace v nich není jednoduchá. Proto, přátelé, rozum do hrsti.

Děkujeme,

výbor SÚS, Dušan Hýbner předseda