V souladu se Stanovami ČRS a změnou Občanského zákoníku došlo ke změně názvu naší organizace.